Jaunumi

Agris Nurža portālā iFinanses atbild uz jautājumu, kā pareizi jāuzskaita darba laiks mazumtirdzniecībā?

Kā pareizi jāuzskaita darba laiks mazumtirdzniecībā , ja, piemēram, veikals strādā no pulksten 10 līdz 20, arī sestdienās un svētdienās? Kas jāatrunā darba līgumā (normāls, summētais darba laiks)?Atbild SIA TaxLink Baltic projektu vadītājs Agris Nurža:
 
Cik noprotams no situācijas, normālā darba laika kārtība nebūtu piemērojama, jo darba laika ilgums vienam darbiniekam dienā pārsniedz 8 stundas (šis iemesls ir arī pietiekams pamats, lai nepiemērotu maiņu darba kārtību).
 
Attiecīgi būtu piemērojama summētā darba laika kārtība, kas noteikta Darba likuma 140. pantā, kura 1.daļa nosaka: ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata periodā nepārsniegtu attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo darba laiku. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, darba devējam ir pienākums par to rakstveidā informēt darbinieku, norādot pārskata perioda ilgumu, kā arī laikus iepazīstināt darbinieku ar darba grafiku.
 
Ievērojot Darba likuma 140. panta 2.daļas noteikumus, būtu nepieciešams noteikt pārskata perioda ilgumu (parasti viens mēnesis, taču ar iespēju vienoties par trīs mēnešu pārskata perioda ilgumu vai koplīguma gadījumā – pat 12 mēnešu periods).
 
Saskaņā ar minētā panta 3. un 4.daļu summētā darba laika ietvaros aizliegts nodarbināt darbinieku vairāk par 24 stundām pēc kārtas un vairāk par 56 stundām nedēļā. Gadījumā, ja pārskata periodā darbinieks tiek nodarbināts vairāk par noteiktajām stundām, minētais pārsniegums uzskatāms par virsstundu darbu.
 
Darba līgumā būtu jānorāda, ka darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, kas tiek veikts saskaņā ar summētā darba laika grafiku, kā arī norādāms pārskata periods (viens līdz trīs mēneši, ja nepastāv koplīgums). Papildus tam būtu ietverama informācija par darba  sākuma un beigu laiku un darba laika pārtraukumiem, ja šī informācija nav iekļauta citos uzņēmuma iekšējos dokumentos.
www.ifinanses.lv