Par mums

Šodien pieprasījums pēc nodokļu risku pārvaldības, precīzas uzskaites un optimizētiem finanšu procesiem ir ļoti liels. Mēs saprotam, ka lielākā daļa uzņēmēju laika trūkuma dēļ nespēj sekot līdzi strauji mainīgajai nodokļu un finanšu videi un iedziļināties finanšu procesos. Mūsu mērķis ir palīdzēt Jums jebkādu nodokļu / revīzijas / grāmatvedības jautājumu risināšanā un parādīt Jums pareizo virzienu (kamēr Jūs tajā pašā laikā varēsiet visus spēkus veltīt tieši savai uzņēmējdarbībai). Mūsu darbs ir kas vairāk nekā tikai datu un pārskatu sniegšana. Mūsu uzdevums ir izveidot tādas attiecības, kas ļautu mums piedāvāt Jums vispiemērotākos risinājumus.

Kādus pakalpojumus mēs sniedzam?

Mēs sniedzam nodokļu konsultāciju, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus atkarībā no Jūsu vajadzībām. Mēs piedāvājam atbildes uz jautājumiem, kuru risināšanai Jums nav laika vai nevēlaties tiem tērēt pārāk daudz savu resursu. Ikdienas jautājumu risināšana nav mūsu specializācija. Mēs izstrādājam finanšu stratēģijas, kas nodrošina Jūsu uzņēmuma attīstību ne tikai šodien un rīt, bet arī ilgākā laikā.

Kādi speciālisti pie mums strādā?

Mūsu organizācijā strādā speciālisti, kas savā darbā tiecas pēc visaugstākās kvalitātes un kuriem piemīt precizitāte, godīgums un analītiskas spējas. Mēs rūpējamies par to, lai pakalpojumus jums sniegtu speciālisti, kuri labi pārzina Jūsu uzņēmumu un pie kuriem Jūs varat vērsties jebkurā laikā.

Kādas ir mūsu vērtības?

Mūsu darba galvenais princips – vienmēr un visur rīkoties pareizi. Mūsu ikdienas darba pamatā ir šādas vērtības:

  • GODĪGUMS. Gan sadarbībā ar klientiem, gan kolēģiem mēs ievērojam ētikas principus un objektivitāti. Galvenais mūsu darba mērķis un arī augstākais tā novērtējums ir mūsu klientu uzticība, ko esam iemantojuši godīgā darbā.
  • KOMPETENCE. No sevis prasām ļoti daudz. Mēs uzskatām, ka stāvēt uz vietas nozīmē virzīties atpakaļ. Tāpēc mēs mudinām savus speciālistus pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanās.
  • KOMUNIKĀCIJA. Viens no vissvarīgākajiem mērķiem ir atklātas un godīgas attiecības ar klientiem. Savstarpēja cieņa ir veiksmīgas sadarbības pamats, kas nodrošina arī labākus rezultātus. Mēs pazīstam katru mūsu klientu un labi zinām viņa vajadzības.
  • KOMANDAS DARBS. Mūsu komandā strādā speciālisti, kuri var garantēt visaugstāko pakalpojumu kvalitāti. Mēs konsultējam un palīdzam cits citam. Mēs esam pārliecināti, ka zināšanu un pieredzes apmaiņa veicina straujāku izaugsmi un pilnveidošanos.