Aizsargājieties no nodokļu riskiem

Eksperti identificēs kļūdas un iespējamos nodokļu riskus, sniegs rekomendācijas to novēršanai, atklās potenciālās rezerves

Pasūtiet Nodokļu
risku diagnostiku

Jo mazāk uzņēmumam ir šaubīgu operāciju un kļūdu nodokļu aprēķinā, jo mazāka iespēja, ka VID uzsāks nodokļu pārbaudi

Kad ir nepieciešama Nodokļu risku diagnostika?

Gada pārskata sastādīšanas procesā

Ir mainījies uzņēmuma vadītājs vai grāmatvedis

Uzņēmums veic starptautiskus darījumus

Ir nepieciešama nodokļu aprēķināšanas procesu optimizācija

Ir nepieciešams pārbaudīt grāmatvedības uzskaiti, izslēdzot nodokļu riskus

VID bieži vēršas ar jautājumiem vai plāno nodokļu pārbaudi

Nodokļu risku diagnostikas veikšanas rezultāti

Pretenziju izslēgšana no VID puses

Ir ļoti svarīgi Nodokļu risku diagnostiku veikt katru gadu. Šajā gadījumā tiks laicīgi labotas un novērstas diagnostikas laikā atklātas kļūdas, nodokļu bāzes aprēķināšanas neprecizitātes un citi normatīvo aktu pārkāpumi.


Pieteikties Nodokļu risku diagnostikai

No kā sastāv Nodokļu risku diagnostika?

Saturīgs un saprotams ziņojums

Zaļš — viss kārtībā, dzeltens — jāpievērš uzmanība, sarkans — ir problēma.

Riski

Identificēto nodokļu risku sekas — nenomaksāti nodokļi, sodi, nokavējuma nauda. Pārbaudām vairāk nekā 500 iespējamos nodokļu riskus.

Normatīvā bāze

Panti, likumi, vēstules, tiesu prakse — kas ir pārkāpts un kā pareizi to noformēt, ar kādiem dokumentiem pamatot.

Identificēto problēmu apraksts

Pārkāpumi, kļūdas, neprecizitātes — ar detalizētu katras situācijas aprakstu.

Rekomendācijas

Nodokļu konsultantu rekomendācijas identificēto nodokļu risku novēršanai.

Pakalpojuma maksa

Pakalpojuma maksa ir atkarīga no uzņēmuma lieluma, t.i. apgrozījuma, bilances vērtības un uzņēmējdarbības veida. Maksa parasti sākas

no € 750
Pieteikties Nodokļu risku diagnostikai

Nodokļu risku diagnostikas veikšanas biežums un termiņi

Ja uzņēmumā nav ieviesta Nodokļu Risku Vadības sistēma vai tajā ir “vājais posms”, Nodokļu risku diagnostika palīdzēs izvairīties no negatīvām nodokļu sekām.

Periodiskums lielā mērā ir atkarīgs no uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes, grāmatvežu un nodokļu piemērošanas speciālistu kvalifikācijas, saimniecisko operāciju sarežģītības, dokumentu aprites organizēšanas, kā arī esošajām neskaidrībām tiesību aktu interpretācijā.Nodokļu risku diagnostika parasti aptver 12 mēnešu nodokļu deklarācijas, bet var aptvert arī garāku laika periodu (līdz 3 gadiem).

Vidējais Nodokļu risku diagnostikas veikšanas termiņš:
no 3 darba dienām līdz 2 nedēļām.

Nodokļu risku diagnostika ir nepieciešama arī Nodokļu Risku Vadības sistēmas ieviešanai uzņēmumā.Veicam grāmatvedības procesu, nodokļu deklarāciju sagatavošanas procesu, nodokļu maksājumu veikšanas, dokumentu aprites un citu procesu, kuros var rasties būtiski nodokļu riski, novērtējumu.

Nodokļu risku diagnostika — jūsu uzņēmējdarbības drošība

Profesionāļu komanda novērsīs nodokļu aprēķināšanas kļūdas, identificēs nodokļu riskus un finanšu rezerves.

Uzziniet Nodokļu risku
diagnostikas maksu

Konfidencialitāte. Pirms darba uzsākšanas tiek parakstīta Vienošanās par konfidencialitāti.

Rūpīga pieeja katrai situācijai. Darījumu izpēte no nodokļu seku aspekta, rekomendāciju sniegšana nodokļu risku novēršanai.