Jaunumi

4. AML Direktīvas ieviešana Latvijā

Esam lepni, ka mūsu vecākais konsultants Gatis Rudzitis, pārstāvot Latviju, piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā 4. AML Direktīvas ieviešanas un efektīvas piemērošanas novērtējumā Latvijā.Minētā pasākuma ietvaros notika attālināta tikšanās ar Eiropas Padomes ekspertiem, kas veica 4. AML Direktīvas ieviešanas un piemērošanas efektivitātes novērtēšanu un uzdeva dažādus jautājumus, lai labāk izprastu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu zināšanas un praksi konkrētajā jomā. Šajā aktivitāte bez TaxLink. Correspondent of Mazars piedalījās vadošās valsts pārvaldes iestādes cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, banku pārstāvji un citi privātā sektora pārstāvji.