Jaunumi

Jauns portāls īpašajam PVN aprēķināšanas un maksāšanas režīmam - MOSS

Eiropas Komisija ir izveidojusi jaunu tiešsaistes portālu vienas pieturas aģentūras "mini" shēmai - īpašajam PVN aprēķināšanas un maksāšanas režīmam - MOSS. Mājas lapā atrodama vispārīga informācija par MOSS režīmu, kā arī informācija par to, kā tam reģistrēties un kā sagatavot un iesniegt MOSS PVN deklarācijas.Kas ir MOSS?
Vienkāršota vienas pieturas aģentūras "mini" shēma Eiropas Savienībā tika ieviesta 2015. gadā, lai atvieglotu PVN maksāšanas kārtību par Kopienas iekšienē privātpersonām nodrošinātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, piemēram, radio un televīzijas apraidi. Izmantojot šo vienkāršoto PVN maksāšanas režīmu, uzņēmumiem nav jāreģistrējas kā PVN maksātājiem katrā dalībvalstī, kur atrodas tā klienti.

Šādu pakalpojumu sniedzējam jāpiesakās vienkāršotajam MOSS režīmam uzņēmuma reģistrācijas valstī (identifikācijas dalībvalsts). Piemērojot šo režīmu, uzņēmums katru ceturksni iesniedz PVN deklarāciju, kas sagatavota atbilstīgi vienas pieturas aģentūras "mini" shēmai, norādot katrā dalībvalstī veiktos darījumus. Līdz ar to uzņēmumam vairs nav jāiesniedz atsevišķas PVN deklarācijas par katrā dalībvalstī veiktajiem darījumiem. Šīs deklarācijas tiek nosūtītas uz attiecīgajām dalībvalstīm, veicot attiecīgos PVN maksājumus.

MOSS režīma piemērošana preču tālpārdošanai
Eiropas Padome jau ir apstiprinājusi šobrīd elektroniskajiem pakalpojumiem piemēroto MOSS noteikumu attiecināšanu arī uz preču tālpārdošanu. Tas nozīmē, ka visi uzņēmumi, kas šobrīd pārdod savus produktus, izmantojot 'Amazon' vai 'eBay', un kas ir reģistrēti kā PVN maksātāji savu klientu atrašanās valstī, drīkstēs anulēt šīs PVN maksātāja reģistrācijas un iesniegt vienu PVN deklarāciju, norādot tajā visās dalībvalstīs sniegtos pakalpojumus. Tāpat kā jau esošajās PVN deklarācijās, kas sagatavotas atbilstīgi MOSS noteikumiem, arī šajā gadījumā deklarācijā būs atsevišķas sadaļas, kur uzņēmumi varēs norādīt katrā atsevišķajā dalībvalstī veiktos darījumus.