Jaunumi

Ikviens varēs kļūt par VID EDS lietotāju, neslēdzot īpašu līgumu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotāju, par to vairs nebūs jāslēdz īpašs līgums ar VID. Arī iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta.Ikviens varēs kļūt par VID EDS lietotāju, pieslēdzoties EDS ar e-Paraksta viedkarti vai ar e-ID karti. Tāpat to varēs izdarīt, izmantojot vairāku Latvijas kredītiestāžu (Swedbank, SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un DNB) identifikatorus un paroles, izmantojot latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu, pirms tam neslēdzot par to līgumu ar VID.

Personām, kuras joprojām vēlēsies pieslēgties EDS, izmantojot VID izsniegto identifikatoru un paroli, tāda iespēja būs arī pēc 2014.gada 1.jūnija. Lai saņemtu identifikatoru un paroli, personai būs jāiesniedz VID iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā. Iesniegums būs pieejams VID mājas lapā.

Tāpat pēc 2014.gada 1.jūnija VID EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu «parakstīšana» notiks, nospiežot pogu «Iesniegt». Precīza kārtība, kādā VID EDS tiek identificētas personas, būs noteikta VID izstrādātajos Ministru kabineta noteikumos.

Minētās izmaiņas nosaka 2014.gada 27.februāri Saeimas pieņemtie grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, to darīt pēc 1.jūnija, kad deklarācijas iesniegšana elektroniski, izmantojot VID EDS, būs vienkāršāka un ērtāka.

VID atgādina, ka brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) var iesniegt no 2014.gada 1.marta līdz pat 2017.gada 16.jūnijam. Tāpat 2014.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2011. un 2012.gadu.

Vienlaikus no 2014.gada jūnija VID EDS ir plānoti vēl vairāki uzlabojumi - mainīsies EDS vizuālais tēls, tiks vizuāli nodalītas fiziskās un juridiskās personas, sistēmā būs ērtāka nodokļu maksātāja izvēle un jauna dokumenta izveides lapa u.c.

No 2014.gada 1.jūnija plānots ieviest arī elektronisko algas nodokļu grāmatiņu, kas nozīmē, ka fiziskās personas (darba ņēmēji) elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā visas nepieciešamās izmaiņas varēs veikt elektroniski, neapmeklējot VID klientu apkalpošanas centru. Informācija fiziskās personas darba devējam par veiktajām izmaiņām elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā arī tiks nosūtīta elektroniski. Piemēram, fiziskā persona (darba ņēmējs) veiks elektroniski elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā ierakstu par apgādājamām personām un darba devējs par to tiks informēts automātiski.