Jaunumi

Nodokļu likumdošanas apskats - Augusts, 2012

TaxLink Baltic piedāvā nodokļu likumdošanas apskatu par 2012. gada augustu. 

 


Normatīvie akti

Nodokļu atbalsta pasākuma likums

Šī gada 9. augustā izsludināts Nodokļu atbalsta pasākuma likums, kura mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus.

Likums paredz, ka nodokļu maksātājiem, kuri attiecīgā atbalsta pasākuma ietvaros būs samaksājuši nodokļu pamatparādu un noteiktu daļu soda naudas, tiks dzēsta nokavējuma nauda un attiecīgā nenomaksātā soda naudas daļa.

Pēc likuma spēkā stāšanās, izskatīšanai Ministru Kabinetā tiks virzīti noteikumi, kas noteiks Nodokļu atbalsta pasākuma likuma īstenošanas kārtību.

Likums ir stājies spēkā šī gada 23. augustā.

Grozījumi noteikumos ‘’Par individuālo komersantu finanšu pārskatiem’’

Šī gada 2. augustā izsludināti grozījumi noteikumos, kas attiecas uz individuālo komersantu finanšu pārskatiem.

Grozījumi precizē individuālo komersantu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu (proti, finanšu pārskats kopā ar iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju būs jāiesniedz VID līdz nākamā gada 1. jūnijam), kā arī subjektu loku, uz kuriem attiecas minētie noteikumi.

Grozījumi ir stājušies spēkā šī gada 3. augustā

Normatīvie akti izstrādes stadijā

Jauns pievienotās vērtības nodokļa likums

Šī gada 14. augustā Ministru kabinetā tika izskatīts jauns pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumprojekts, ar kuru ir plānots aizvietot šobrīd spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”.

Salīdzinot jauno likumu ar šobrīd spēkā esošo likumu, ir jāatzīmē, ka jaunajā likumprojektā veiktas daudzas būtiskas izmaiņas gan lietotajā terminoloģijā, gan PVN piemērošanas kārtībā, t.sk.:

  • likumā lietotā apzīmējuma apliekamā persona vietā tiek ieviests apzīmējums reģistrēts nodokļa maksātājs, kā arī tiek noteikts nodokļa maksātāju sadalījums;
  • precizēts termins pastāvīgā iestāde;
  • ir precizētas normas attiecībā uz darījuma brīža noteikšanu preču piegādei un preču iegādei ES teritorijā;
  • ir precizēta darījumu ar PVN apliekamā vērtība;
  • ir precizētas normas attiecībā uz valsts budžetā maksājamo PVN un personām, kuras to maksā valsts budžetā;
  • ir precizētas normas attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanu no valsts budžetā maksājamās PVN summas;
  • ir precizētas normas attiecībā uz atskaitāmā priekšnodokļa korekciju;
  • ir precizētas vairākas normas, kas saistītas ar Direktīvas 2010/45/ES pārņemšanu, kā arī veikta virkne citu nozīmīgu grozījumu.

Ar pilnu likumprojekta redakciju var iepazīties šeit.

 
Plānots, ka jaunais pievienotās vērtības nodokļa likums varētu stāties spēkā no 2013. gada 1. janvāra
 

Noteikumu projekts par iepriekšējas vienošanās par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu noslēgšanu

Šī gada 23. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts ar transferta cenu piemērošanu saistīts noteikumu projekts, ievērojot nesen pieņemtos grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz nodokļa maksātāja tiesības slēgt tā saucamo APA (advanced pricing agreement) ar nodokļu administrāciju.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu administrācija noslēdz iepriekšēju vienošanos par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu ar nodokļu maksātāju, kas veic vai uzsāk darījumu ar saistīto ārvalstu uzņēmumu, kā arī maksu par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu un kārtību, kādā tā tiek iekasēta.

 

Ierosināti grozījumi noteikumos ‘’Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju’’

Šī gada 23. augustā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts grozījumu projekts Ministru Kabineta noteikumos Nr. 585 ‘’Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju’’. Grozījumi nosaka, ka:

  • biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas ir tiesīgas kārtot grāmatvedības uzskaiti, izmantojot arī brīvprātīgo darbu;
  • viens pārskata gada slēguma preču inventarizācijas saraksta eksemplārs glabājas preču saņemšanas vietas adresē līdz nākamajai pārskata gada slēguma inventarizācijai.

 

Citas nodokļu aktualitātes

 VID metodiskie materiāli

Šī gada 2. augustā Valsts ieņēmumu dienests publicējis informatīvu materiāli par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.

Detalizētu materiālā ietverto informāciju var iegūt šeit.

VID uzziņas

2012. gada augustā saistībā ar nodokļu jautājumiem VID ir sniedzis šādas uzziņas:

-          Par uzņēmumu ienākuma nodokli nerezidentam gūstot ienākumu no kapitāla daļām;

-          Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielināšana par izdevumiem, kas radušies veselības aprūpes speciālistu dalības reklāmas un zinātniskos pasākumos nodrošināšanai;

-          PVN piemērošana iedzīvotāju maksājumiem par mājas renovāciju;

-          PVN piemērošana transportlīdzekļu nomas pakalpojumiem;

-          Priekšnodokļa atskaitīšana saimnieciskās darbības veicējam par degvielas iegādi;

-          PVN piemērošana preču piegādei no Lielbritānijas uz Krieviju;

-          Automašīnas ekspluatācijas izmaksu iekļaušana fiziskās personas saimnieciskās darbības izdevumos;

-          Izdevumu par veselības aprūpes speciālistu dalību reklāmas vai zinātniskos pasākumos aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;

-          Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana izmaksājot dividendes Beļģijas Karalistes rezidentam.

 

Kopienu tiesas prakse

Šī gada 19. jūlijā Kopienu tiesa Deutsche Bank lietā (C-44/11) ir sniegusi prejudiciālu nolēmumu, saskaņā ar kuru investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumi uzskatāmi par ar PVN apliekamiem darījumiem, pretēji Deutsche Bank izpratnei.