Jaunumi

Nodokļu likumdošanas apskats - Maijs

TaxLink Baltic piedāvā nodokļu likumdošanas apskatu par 2012. gada maiju.Normatīvie akti

Ministru kabinets

2012. gada 24. aprīlī tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 „Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu”.

 Grozījumi stājās spēkā 2012. gada 9. maijā

 

Valsts sekretāru sanāksme

2012. gada 17. maijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināti šādi ministru kabineta noteikumu projekti:

  • Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību;
  • Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 691 \"Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”;
  • Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

 Tiesu un VID prakse

VID uzziņas

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana par darbinieka īpašumā esošu vieglo transportlīdzekli, kuru tas izmanto, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, uz darba līguma pamata

2012. gada 27. aprīlī VID ir publicējis uzziņu, kurā tas pauž viedokli, ka gadījumā, kad uzņēmuma darbinieks savu darba pienākumu veikšanai izmanto tam piederošu vieglo pasažieru transportlīdzekli un uzņēmums pēc tam kompensē ar to saistītos transporta līdzekļa ekspluatācijas izdevumus, ir uzskatāms, ka šāds transporta līdzeklis atbilst transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma noteiktajai uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekta definīcijai un attiecīgi uzņēmumam ir pienākums maksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

Uzziņas datums: 27.04.2012.

 

Citas nodokļu aktualitātes

Saeima

2012. gada 17. maijā LR Saeimā otrajā lasījumā pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. Pašlaik apstiprinātā grozījumu redakcija nosaka VID tiesības apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību pārkāpumu gadījumā, kā arī ievieš prasību uzņēmumiem pamatot darījumos ar saistītajām personām piemēroto cenu (transferta cenu). Paredzams, ka grozījumi varētu stāties spēkā šā gada vasarā.

 

Valsts ieņēmumu dienests

2012. gada 11. maijā izdots jauns VID metodiskais materiāls par preču piegādes dokumenta lietošanas kārtību.

2012. gada 3. maijā veikti grozījumi metodiskajos materiālos par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

Tax_Newsletter_052012.pdf