Jaunumi

Oļegs Sējāns portālā iFinanses atbild uz jautājumu, vai PVN deklarācijā jāuzrāda saņemto procentu summa par bankas konta atlikumu?

Vai uzņēmumam, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam, PVN deklarācijā jāuzrāda saņemto procentu summa par bankas konta atlikumu un depozīta procentu summa?Sniedzot atbildi uz uzdoto jautājumu, pieņemam, ka jautājumu uzdod PVN maksātājs, kas nav kredītiestāde.

Saskaņā ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.933 Likuma Par pievienotās vērtības  nodokli normu piemērošanas kārtība (MK noteikumi Nr.933) 2.5. punktu likuma Par pievienotās vērtības nodokli normas nepiemēro procentu ienākumiem par noguldījumiem kredītiestādēs, tajā skaitā par bankas konta atlikumu un depozītu (izņemot gadījumus, kad šos procentu ienākumus saņem kredītiestādes).

PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1640 Par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju. Šie noteikumi neparedz nodokļa maksātāja pienākumu PVN deklarācijā uzrādīt tos darījumus, kuriem PVN nepiemēro saskaņā ar augstāk minēto MK noteikumu Nr.933 2.5. punktu (t.i., PVN nepiemēro procentu ienākumiem par noguldījumiem kredītiestādēs, tajā skaitā par bankas konta atlikumu un depozītu).

Ņemot vērā minēto, PVN deklarācijā nav jāuzrāda saņemto procentu summa par bankas konta atlikumu un depozīta procentu summu.