Jaunumi

Oļegs Sējāns portālam iFinanses raksta par sākumdeklarēšanu un tās sekām

Par sākumdeklarācijās uzrādīto datu izmantošanu un sākumdeklarēšanas ieviešanas sekām, 02. marts, 2012 / Oļegs Sējāns, SIA "TaxLink Baltic" sertificēts nodokļu konsultants
 Sakumdekl__iFinanses_OSE.pdf