Jaunumi

Oļegs Sējāns portālam iFinanses sniedz atbildi par saimnieciskās darbības apturēšanu pēc uzņēmuma iniciatīvas

Šobrīd Latvijas normatīvajos aktos nav paredzēta kārtība, kādā uzņēmums pēc savas iniciatīvasvar apturēt saimniecisko darbību un paziņot par to attiecīgajām valsts iestādēm.Taču, ja uzņēmums darbību ir uz laiku pārtraucis, tam nav aizliegts informēt par to VID. Bez tam daži VID Klientu apkalpošanas centri ir pat izstrādājuši savu veidlapu, kas tiek izmantota šim nolūkam, taču šī veidlapa nav apstiprināta ne ar vienu normatīvo aktu un tāpēc iesniegumu par darbības apturēšanu uz laiku var iesniegt arī brīvā formā VID Klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Elektronisko deklarēšanas sistēmu. Parasti VID šādu no nodokļu maksātāja saņemto informāciju ievada VID informācijas sistēmā un izmanto šo informāciju informatīviem nolūkiem.

Minēto iesniegumu par darbības apturēšanu uz laiku nav aizliegts iesniegt arī gadījumā, ja uzņēmumam ir nodokļu parādi, taču ir svarīgi atzīmēt, ka saimnieciskās darbības apturēšana neaptur nokavējuma naudas aprēķināšanu, kā arī neatbrīvo uzņēmumu no pienākuma veikt nodokļu parādu nomaksu, kā arī veikt aktuālos nodokļu maksājumus.

Tomēr, ja uzņēmumam, piemēram, taksācijas gadā ir jāveic uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi, tad saimnieciskās darbības apturēšanas gadījumā uzņēmums no šī pienākuma tiek atbrīvots. To paredz likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23. panta 12 . daļa. Taču šajā gadījumā uzņēmumam ir obligāti jāinformē VID par saimnieciskās darbības apturēšanu, iesniedzot augstāk minēto iesniegumu.

Papildus minētajam ir jāatzīmē, ka uzņēmuma darbības pārtraukšana uz laiku neatbrīvo uzņēmumu no normatīvajos aktos paredzētajiem pienākumiem attiecībā uz nodokļu deklarāciju un pārskatu (tajā skaitā gada pārskatu) iesniegšanu.