Jaunumi

Rūdolfs Vilsons portālā iFinanses atbild uz jautājumu, vai no ES saņemtie preču paraugi ir jānorāda PVN deklarācijā?

Latvijas SIA, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, kas nodarbojas ar elektromateriālu vairumtirdzniecību no piegādātājiem (no Lietuvas un Polijas uzņēmumiem, PVN maksātājiem ) saņem preču paraugus, preču katalogus, maisiņus, pildspalvas un šķiltavas ar piegādātāju logo. Šīs lietas uzņēmumam tiek nodotas bez atlīdzības ( rēķinā ir norāde uz to ka šīs preces nav paredzētas pārdošanai bet gan reklāmai ). Vai Latvijas SIA šīs preces ir jāuzrāda PVN deklarācijā? Jau iepriekš paldies par atbildi!Likums Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) sniedz apliekamo darījumu veidu uzskaitījumu, kura ietvaros nosaka, ka, ar PVN apliekams darījums ir preču iegāde ES teritorijā(2.pants un 18.panta 1.daļas 1.punkts). Saskaņā ar minētā likuma prasībām, apliekamās personas veiktie apliekamie darījumi ir jāuzrāda PVN deklarācijā.

MK 14.11.2006. noteikumu Nr. 933 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli normu piemērošanas kārtība 299. punkts nosaka, ka, piemērojot likuma par PVN 18. panta 1.daļas 1. un 2. punktu, par preču iegādi ES teritorijā nav uzskatāma bezmaksas preču paraugu un bezmaksas reklāmas materiālu saņemšana.

Ņemot vērā, ka no piegādātājiem saņemto bezmaksas katalogu, maisiņu, pildspalvu un šķiltavu izmantošanas mērķis ir preces reklamēšana, minētie materiāli uzskatāmi par reklāmas materiāliem. Attiecīgi šādu materiālu bezmaksas saņemšana, tāpat kā bezmaksas preču paraugu saņemšana, nav uzskatāma par preču iegādi ES vai citu apliekamu darījumu un nav norādāma PVN deklarācijā.

Likums Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) sniedz apliekamo darījumu veidu uzskaitījumu, kura ietvaros nosaka, ka, ar PVN apliekams darījums ir preču iegāde ES teritorijā(2.pants un 18.panta 1.daļas 1.punkts). Saskaņā ar minētā likuma prasībām, apliekamās personas veiktie apliekamie darījumi ir jāuzrāda PVN deklarācijā.

MK 14.11.2006. noteikumu Nr. 933 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli normu piemērošanas kārtība 299. punkts nosaka, ka, piemērojot likuma par PVN 18. panta 1.daļas 1. un 2. punktu, par preču iegādi ES teritorijā nav uzskatāma bezmaksas preču paraugu un bezmaksas reklāmas materiālu saņemšana.

Ņemot vērā, ka no piegādātājiem saņemto bezmaksas katalogu, maisiņu, pildspalvu un šķiltavu izmantošanas mērķis ir preces reklamēšana, minētie materiāli uzskatāmi par reklāmas materiāliem. Attiecīgi šādu materiālu bezmaksas saņemšana, tāpat kā bezmaksas preču paraugu saņemšana, nav uzskatāma par preču iegādi ES vai citu apliekamu darījumu un nav norādāma PVN deklarācijā.