Jaunumi

SIA TaxLink Baltic klients ir pirmais ārvalstu uzņēmums Latvijā, kas ir atguvis pārmaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārdotajām kapitāla daļām

SIA TaxLink Baltic komanda ir sniegusi atbalstu uzņēmumam atgūt ieturēto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārdotajām kapitāla daļām.2015. gadā stājās spēkā grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un izmaiņas  Ministru kabineta noteikumu „Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumu” 18.1 punktā, kas paredz ārvalstu nodokļu maksātājam tiesības atgūt pārmaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārdotajām kapitāla daļām, par ienākumiem, kas gūti, sniedzot vadības un konsultatīvos pakalpojumus vai izmantojot Latvijā esošu īpašumu.

SIA TaxLink Baltic klients ir pirmais ārvalstu uzņēmums, kas Latvijā ir atguvis pārmaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli atbilstoši minētajiem grozījumiem likumā un Ministru kabineta noteikumos.