Jaunumi

Taxlink iekļauts Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu sarakstā

Informējam, ka TaxLink ir iekļauts mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu sarakstā.Mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var veikt eksperts, kurš iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā sarakstā. Mūsu klienti pēdējā laikā izrādījuši pastiprinātu interesi par vērtēšanas pakalpojumu. Tāpēc TaxLink ir reģistrējies Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā vērtētāju sarakstā.

TaxLink piedāvā novērtēt Jūsu kapitāla daļas, aizņēmumus, komercdarbību un citus aktīvus, ko vēlaties investēt kā mantisko ieguldījumu.

Uzņēmumu reģistra apstiprinātais vērtētāju saraksts ir pieejams Uzņēmumu reģistra mājas lapā 

http://www.ur.gov.lv/?a=59&v=lv.