Jaunumi

Oļegs Sējāns: Vai gada pārskata revīzija pasargā uzņēmumu no nodokļu riskiem?

Nodokļu risks – tas ir nekorekti aprēķināts vai nomaksāts nodokļa apmērs, kas uzņēmumam rada zaudējumus, ja šis nodokļu risks savlaicīgi netiek atklāts un novērsts.Laika trūkuma un mainīgās likumdošanas dēļ uzņēmējs, kurš nav specializējies nodokļu līkločos, var nespēt izsekot līdzi visiem jauninājumiem nodokļu vidē un pilnībā iedziļināties finanšu procesos. Tāpēc mūsdienās ļoti aktuāls ir jautājums par to, kā uzņēmēji, īpaši šajos izaicinošajos laikos, var turpināt savu darbību un domāt par biznesa attīstības prioritātēm, neuztraucoties par potenciāliem nodokļu riskiem, kas šajā darbībā rodas.

Uzņēmumiem, kuri atbilst noteiktajiem lieluma kritērijiem, ir pienākums saskaņā ar likumu pasūtīt ikgadējo finanšu pārskata revīziju, ko veic zvērināti revidenti. Ikgadējo revīziju es salīdzinu ar automašīnas drošības spilveniem: tad, kad auto avarē, drošības spilveni nostrādā un pasargā šoferi un pasažierus no dzīvības zaudēšanas. Taču drošības spilveni nepasargā auto no pašas avārijas, kā rezultātā auto tiek sabojāts, un bieži vien to saremontēt vairs nav iespējams.

Līdzīgi arī uzņēmuma ikgadējās revīzijas gadījumā revidents var atklāt būtiskākos nodokļu riskus jeb kļūdas, taču "saremontēt" uzņēmumu bez nopietniem finanšu ieguldījumiem dažkārt ir sarežģīti. Tāpēc būtu ieteicams par nodokļu riskiem padomāt pirms ikgadējās revīzijas.

Uzskaitīšu vairākus iemeslus, kuru dēļ, manuprāt, revīzija pilnībā nepasargā revidējamos uzņēmumus no nodokļu riskiem:

  1. Revidents, veicot gada pārskata revīziju un konstatējot nodokļu riskus, nedrīkst sniegt rekomendācijas to novēršanai. Pretējā gadījumā viņš nonāktu interešu konfliktā, jo revidentam būtu jāpārbauda tas, ko pats ir ieteicis.
  1. Bieži vien revidents objektīvu iemeslu dēļ nevar novērtēt nodokļu riska būtiskumu un lielumu, jo tā novērtēšanai ir nepieciešams veikt īpašus aprēķinus un riska iestāšanās varbūtības aplēsi, pamatojoties uz esošo nodokļu piemērošanas praksi un Valsts ieņēmumu dienesta aktivitātēm.
  1. Nodokļu risku identificēšanai ir vajadzīgas īpašas zināšanas un pieredze šajā jomā, kā atsevišķiem revidentiem var nebūt. Piemēram, transferta cenu jautājumos, ja uzņēmumā nav izstrādāta transferta cenu politika, neveicot attiecīgus aprēķinus (darījumos piemēroto cenu salīdzināšanu u. tml.), nav iespējams aprēķināt nodokļu riska lielumu.
  1. Revidents pievērš uzmanību riskiem, kas ir būtiski, ņemot vērā noteikto revīzijas būtiskumu. Savukārt uzņēmumu var interesēt arī nodokļu riski, kuru vērtība ir zemāka nekā revīzijas būtiskums.
  1. Revidents, saglabādams savu neatkarību, nedrīkst darboties klienta interesēs atšķirībā, piemēram, no nodokļu konsultanta, kas darbojas klienta interesēs.

 

 
 

Tātad revīzija ir ļoti labs uzņēmumu un to īpašnieku aizsardzības mehānisms, taču, ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus, par nodokļu riskiem būtu ieteicams padomāt atsevišķi, ieviešot efektīvu nodokļu risku vadības sistēmu vai vismaz veicot nodokļu risku diagnostiku.

Nodokļu risku vadības sistēma parasti identificē un novērš dažādus nodokļu risku tipus (darījumu riski, grāmatvedības uzskaites riski u. c.), kā arī nosedz visus būtiskākos nodokļu veidus (pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas u. c.). Uzņēmumi, kuri ir ieviesuši nodokļu risku vadības sistēmu, var pretendēt uz "zelta statusa" iegūšanu, ko piešķir Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt tiem, kuriem nodokļu risku vadības sistēmas nav, ir ieteicams veikt vismaz nodokļu risku diagnostiku.

Nodokļu risku diagnostika jeb nodokļu risku analīze palīdz uzņēmumam gūt pārliecību par to, ka nodokļu aprēķināšana un nomaksa tiek veikta pareizi. Šādu diagnostiku būtu īpaši noderīgi veikt pirms gada pārskata sagatavošanas (tas arī neaizņem ilgu laiku), lai, kā klasiskā filmā teikts, "visi dokumenti ir kārtībā", vēl pirms revidents ķeras klāt gada pārskata pārbaudei.

Nodokļu riski ir jānovērtē un jāpārbauda gan periodiski, gan iestājoties kādam no šiem notikumiem: uzņēmuma vadības maiņa, uzņēmumu iegāde un/vai īpašnieku maiņa, uzņēmuma pārdošana, uzņēmuma grāmatveža maiņa, jauna darbības virziena uzsākšana, būtiskas izmaiņas likumdošanā.

Nodokļu risku diagnostika kopā ar gada pārskata revīziju nodrošina teju 100% garantiju, ka visi uzņēmuma nodokļu riski ir identificēti un, galvenais, novērsti ar minimāliem finanšu zaudējumiem. Turklāt šajā gadījumā revīzijas process krietni paātrinās un vienkāršojas, jo nodokļu risku pārbaude tiek veikta atsevišķa mērķtiecīga procesa ietvaros, tādējādi taupot gan revidentu, gan grāmatvežu resursus.

Atsevišķa uzņēmumu grupa, kam nodokļu risku jautājums ir īpaši aktuāls, ir uzņēmumi, kuru gada pārskati nav pakļauti obligātajai ikgadējai revīzijai. Šādu uzņēmumu grāmatveži diemžēl ar nodokļu riskiem parasti cīnās vienatnē vai arī uzzina par nodokļu risku un kļūdu esamību tikai tad, kad Valsts ieņēmumu dienests uzsāk kādu nodokļu pārbaudi uzņēmumā.

Šādiem uzņēmumiem neatkarīgas nodokļu pārbaudes ir kā D vitamīns mūsu reģionā dzīvojošajiem: ir ieteicams lietot vismaz ziemas mēnešos, kas, kā grāmatvežiem zināms, ir tieši gada pārskatu sagatavošanas laiks!

 

Links uz rakstu portālā Delfi