Nodokļu pakalpojumi

Mūsu augsti kvalificētie nodokļu speciālisti labprāt palīdzēs Jums nodokļu optimizēšanā un nodokļu risku pārvaldībā, kā arī sniegs citus ar nodokļiem saistītus pakalpojumus.

Mēs esam pārliecināti, ka, izmantojot tieši mūsu sniegtos pakalpojumus, Jūs varēsiet būt droši par to, ka ikviena Jūsu konkrētā situācija ir tikusi visaptveroši izvērtēta un ka izskatītas un izanalizētas visas nodokļu optimizācijas iespējas. Mēs palīdzēsim Jums aprēķināt nodokļu saistības, kontrolēt nodokļu riskus un izstrādāt un ieviest tādu nodokļu plānošanas stratēģiju, kas ļaus Jums samazināt kopējo nodokļu slogu.

Mēs sniedzam nodokļu pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Turklāt mēs piederam pie starptautiskās Mazars grupas, kas ir viena no pasaulē lielākajām revīzijas, grāmatvedības, nodokļu un juridisko pakalpojumu sniedzējām. Līdz ar to mēs šajās jomās varam piedāvāt jebkādus pakalpojumus visā pasaulē.

Pēc Jūsu pieprasījuma mēs varam sniegt šādus nodokļu pakalpojumus: