Jaunumi

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis vai nodokļu konvencijās paredzētās nodokļu likmes - kā būs 2018. gadā?

Vai no 2018. gada 1. janvāra, izmaksājot dividendes ārvalstniekiem un piemērojot šīm dividendēm jauno uzņēmumu ienākuma nodokli, varēs izmantot noslēgtajās nodokļu konvencijās dividendēm paredzētās nodokļu likmes?No 2018. gada stājas spēkā jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība. Tā paredz, ka nodoklis tiek maksāts nevis no peļņas, kā tas bija līdz šim, bet gan peļņas sadalīšanas brīdī, arī dividenžu izmaksas brīdī. 

No vienas puses - jaunajā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ir noteikts, ka, izmaksājot dividendes, jāietur nodoklis 25% apmērā (20/80). No otras puses – Latvijas noslēgtajās nodokļu konvencijās ir paredzētas zemākas likmes, kas ir piemērojamas, izmaksājot dividendes attiecīgās valsts rezidentiem. Tāpēc rodas jautājums, vai, izmaksājot dividendes ārvalstniekiem un piemērojot šīm dividendēm jauno uzņēmumu ienākuma nodokli, varēs izmantot noslēgtajās nodokļu konvencijās dividendēm paredzētās nodokļu likmes.  

Konvencija kā starptautisks līgums ir spēcīgāka par Latvijas likumu, taču nedrīkst jaukt divus terminus:
1) Latvijas uzņēmumu ienākuma nodoklis jeb peļņas nodoklis;
2) nodoklis no dividendēm, kas ir atrunāts nodokļu konvencijās.

Jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums precīzi nosaka, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē tiek iekļauta sadalītā pelņa, ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi un citi apliekamie objekti. Tas nozīmē, ka 25% (20/80) tas pēc būtības ir nevis nodoklis no dividendēm, bet Latvijas nodoklis no uzņēmējdarbības pelņas. Savukārt, atbilstoši nodokļu konvencijām vispārīgi uzņēmējdarbības peļņa tiek aplikta tajā valstī, kur peļņas saņēmējs tiek uzskatīts par nodokļu rezidentu. Tāpēc nodokļu konvencijas normas, kas regulē dividenžu aplikšanu ar nodokli, neattiecas uz jauno Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokli.

Līdz ar to no 2018. gada 1. janvāra izmaksājot dividendes ārvalstniekiem un piemērojot šīm dividendēm jauno uzņēmumu ienākuma nodokli, nevarēs izmantot noslēgtajās nodokļu konvencijās dividendēm paredzētās nodokļu likmes.