Jaunumi

PVN atsevišķās uzskaites metodikas izstrāde17/05/2016

2016. gadā Taxlink izstrādāja PVN atsevišķās uzskaites metodiku vienam no lielākajiem pašvaldības uzņēmumiem. Sabiedrība savas pamatdarbības ietvaros veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus un metodikas izstrādes rezultātā sabiedrībai tika nodrošināta iespēja korekti uzskaitīt neatskaitāmā priekšnodokļa apjomu.

TaxLink veic neatkarīgu nodokļu pārbaudi17/05/2016

TaxLink komanda 2015. gada novembrī veica neatkarīgo nodokļu pārbaudi atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā pirms tā pievienošanas vienam no vadošajiem atkritumu apsaimniekošanas nozares dalībniekiem. Nodokļu pārbaudes ietvaros tika veikta uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas pareizības pārbaude par pēdējiem trīs taksācijas periodiem.

Nodokļu seku analīze ieguldot fondu kapitālsabiedrībā17/05/2016

2015. gada decembrī TaxLink komanda veica nodokļu seku analīzi iespējamajiem darījumiem starp Latvijas kapitālsabiedrību un ārvalstīs reģistrētu kapitālsabiedrību, lai izvērtētu iespēju, ka Latvijas kapitālsabiedrības kapitālā tiek ieguldīts ārvalstīs reģistrēts investīciju fonds ar portfeli, kas pārsniedz vairākus desmitus miljonus EUR. Nodokļu seku analīze tika saskaņota ar Valsts ieņēmumu dienestu, kuras ietveros VID sniedza uzziņu, apstiprinot TaxLink veiktās nodokļu seku analīzes pareizību.

TaxLink Baltic ir parakstījis līgumu par konsolidēta gada pārskata revīziju uzņēmumu grupai, kuru aktīvu vērtība pārsniedz 1 000 000 000 eiro.01/10/2014

TaxLink Baltic ir konsultējis ar Latvijas kredītiestādi saistīto uzņēmumu par nodokļu sekām, kas radīsies biznesa veikšanas vietas un nemateriālo ieguldījumu pārcelšanas gadījumā no Latvijas uz Šveici. 01/10/2014

TaxLink Baltic pēdējos gados lielākie realizētie transferta cenu projekti25/09/2014

Lasīt tālāk →

TaxLink Baltic konsultē starptautisko uzņēmumu ar aktīvu vērtību Latvijā vairāk kā 15 milj. eiro nodokļu piemērošanas jautājumos reorganizācijas procesā20/03/2014

TaxLink komanda sagatavoja transferta cenu dokumentāciju vienam no vadošajiem Latvijas kosmētikas līdzekļu izplatīšanas uzņēmumiem04/09/2013

2013. gadā TaxLink komanda palīdzēja sagatavot transferta cenu dokumentāciju vienam no  Latvijas kosmētikas līdzekļu izplatīšanas uzņēmumam. Transferta cenu dokumentācija nodokļu audita ietvaros pārbaudīja VID. Pārkāpumi netika konstatēti. Transferta cenu dokumentācijā tika apskatīts komētikas preču iegāde un izplatīšana Latvijā un Igaunijā.

TaxLink Baltic komanda palīdzēja atgūt klientam UIN pārmaksu 1 miljona EUR apmēra.04/09/2013

2012. gadā TaxLink Baltic komanda palīdzēja Latvijas finanšu sektora uzņēmumam atgūt UIN pārmaksu 1 000.000 EUR apmērā. TaxLink komanda veica uzņēmuma nodokļu pārbaudi, kā arī sniedza atbalstu klienta UIN pārmaksas pieprasīšanas un atgūšanas procesā Valsts ieņēmumu dienestā

[2012.01.30] TaxLink komanda ir veikusi Latvijas komercbankas detalizēto nodokļu pārbaudi (tax due diligence) 05/08/2013

TaxLink komanda ir veikusi Latvijas komercbankas detalizēto nodokļu pārbaudi (tax due diligence)